Công ty CP Truyền Thông Trực Tuyến VIETADS

thu thuat toi uu website asp.net, thủ thuật tối ưu website asp.net

1. Thêm các thẻ Meta Description, Meta Keywords, Title động

HtmlMeta metakey = new HtmlMeta();
metakey.Name = "keywords";
metakey.Content = dr["Title"].ToString();
Page.Header.Controls.Add(metakey);
HtmlMeta metadesc = new HtmlMeta();
metadesc.Name = "description";
metadesc.Content = dr["Description"];
Page.Header.Controls.Add(metadesc);
Page.Title = dr["Title"];

2. Tối ưu hóa URL ( rewrite url )

- Chuyển URL động thành URL tĩnh không nên để URL dưới dạng seohaiphong.net/index.aspx?cate_id=1&product=2

- Sử dụng dấu gạch ngang (-) để phân cách giữa các chữ, từ khóa trong url : www.seohaiphong.net/kien-thuc-seo.html.

- Chi tiết xem tại Tối ưu hóa URL ( rewrite url )

3. Sử dụng “rel=canonical” để giải quyết việc trùng lặp nội dung: (duplicate content )

- Rel=canonical hay “canonical Tag” : cách làm này giúp webmaster có thể tạo ra canonical cho bất kỳ trang nào. Vì vậy, khi bots tìm kiếm thu thập thông tin trên một trang có gắn thẻ canonical nó sẽ hiểu và loại bỏ nội dung trùng lặp trên URL đó.

4. Cấu hình 301 redirect

- Bước 1 : chúng ta thêm đoạn code vào Index.aspx

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
{
Response.Status = "301 Moved Permanently" ;
Response.AddHeader( "Location" ,"http://www.seohaiphong.net" );
}

- Bước 2 : thêm vào file Global.ascx

void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)      
{
if (HttpContext.Current.Request.Url.ToString().ToLower().Contains("http://mysite.com"))
{
HttpContext.Current.Response.Status = "301 Moved Permanently";
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Location", Request.Url.ToString().ToLower().Replace("http://seohaiphong.net", "http://www.seohaiphong.net"));
}
}

5. Tạo các Richsnippet

- Gần đây, có khái niệm về rich snippets trong SEO. Đó là các dạng HTML rõ ràng và nhiều cấp độ. Giúp cho website của bạn được xếp hạng chính xác và thể hiện tốt hơn trên trang kết quả tìm kiếm.

- Các tính năng này thu hút người dùng click chuột vào kết quả tìm kiếm, và tăng visit cho website rất hiệu quả. Bạn có thể xem thông tin và cách để tạo rich snippets tại support.google.com/webmasters/bin/topic.py.

Hãy liên hệ với VietAds để được tư vấn miễn phí !

- Hotline : 01665.177.779 - Mr.Kiên

- Email : seohaiphong.net@gmail.com

- Website : www.seohaiphong.net - www.vietads.net.vn 

Từ khóa :

,

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN VIETADS

Văn phòng làm việc

- Địa chỉ : 243 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng

- Hotline : 0936.262.282 - 0968.262.282

- Email : Info@vietads.net.vn

Đề xuất cho bạn